Pressuposat-Preu reforma integral pis 84 metres quadrats

Pressuposat-Preu reforma integral pis 84 metres quadrats

this is index.php

PRESSUPOSTO PREU REFORMA PIS SEGONS DESGLOSSAMENT

PRESSUPOSAT DEMOLICIONS:

Desmuntatge de portes

Desmuntatge canonades

Desmuntatge cablejats antics

Desmuntatge sanitaris en banys

Desmuntatge mobles i armaris de cuina

Demolició de rajola en cuina i banys

Desmuntatge de finestres cuina i banys

Demolició d’envans de 4cm. 20m2

Demolició d’envans de 16cm. 12,5m2

Desmuntatge sòcols solc

Aixecament de sòl en tot l’habitatge

Desmuntatge prestatgeries d’obra habitació 3

Transport de material i retirada enderrocs a abocador municipal

TOTAL PRESSUPOST PREVI: 1702€

 

PRESSUPOSAT OBRA DE PALETA SEGONS DESGLOSSAMENT:

Formació de planxi de 40mm en sòl habitatge a força de malla electrosoldada B-500, ciment Gris Cem II, arlita i sorra de riu. 84m2 : 2052€

Formació d’envans a força de maó tipus maons de 4cm, assegut amb morter de ciment, i/p.p. aplomat, anivellació, trencaments, humitejat de peces, col·locació segons CTE/ DB-ES-F. i enguixat per ambdues cares. 2,94m2: 199€

Formació d’envans a força de maó tipus totxana de 14cm, assegut amb morter de ciment, i/p.p. aplomat, anivellació, trencaments, humitejat de peces, col·locació segons CTE/ DB-ES-F. i enguixat per 1 cara i arrebossat per l’altra: 150€

Subministrament i instal·lació biga IPN260 a 3 metres per reforç de mur de càrrega en saló: 624€

Subministrament i instal·lació biga IPN260 a 2,3 metres per reforç de mur de càrrega en cuina: 526€

Desmuntatge biga cuina per a nova ubicació. Inclou demolicions d’envans de 16cm i formació nous envans: 250€

Arrebossat parets banys i cuina per a enrajolat: 360€

Només instal·lació plaquetes 3060cm a determinar en parets zona lavabos. 52,9m2: 1852€

(Material subministrat per client)

Només instal·lació plaquetes solc hidràulic prèviament desmuntat en sòls zona lavabos. 9,08m2: 272€

Només instal·lació plaquetes 3060cm a determinar en parets zona cuina entre mobles alts i baixos. 5m2: 175€

(Material subministrat per client)

Només instal·lació plaquetes 3131cm a determinar en sòl terrassa. 5m2: 175€

(Material subministrat per client)

Massillat a plana amb guix i meca fino parets en tot l’habitatge (3 capes) prèvia imprimació de les mateixes amb una base de làtex. Posteriors treballs d’escatat per deixar les mateixes totalment preparades per pintar: 2280€

Subministrament i instal·lació sostre pladur placa 13mm, canals de 30 i TC,s en cuina, banys, condícia , passadís i vestidor. 22,85 m2: 914€

Subministrament i instal·lació trapa pladur per a aire condicionat fals sostre banyo. 12060cm: 188€

Subministrament i instal·lació 2 sobris granit negre Zimbawe per a lavabo en bany gran. 10058cm: 340€

Subministrament i instal·lació sostre Pacesa Tipus teixeixi. 4m2: 472€

TOTAL PRESSUPOST BRUT: 10829€

PRESSUPOSAT LAMPISTERIA SEGONS DESGLOSSAMENT:

Nova instal·lació de lampisteria encastada a força de tub Wisbo de 16mm des de clau de pas amb claus intermèdies en banys i desguassos en PVC per donar servei als sanitaris, fregadera, rentavaixelles, rentadora i aixeta aigua freda en terrassa: 1280€
Subministrament i instal·lació 3 WC´s encastats i suspesos Roca Element amb seient esmorteït, polsador WC Geberit Samba i cisterna WC Geberit Duofix per encastar en mur: 2080€

Subministrament i instal·lació plat de dutxa acrílic Extraplano Flight 12070cm: 376€

Solament instal·lació banyera subministrada per client: 246€

Subministrament i instal·lació 1 rentat Roca Diverta 47cm sobre fogons + sifó decoratiu per a banys: 140€

Instal·lació 1 moble rentat + sifó per a bany: 75€
(Material subministrat per client a la seva elecció)
Subministrament i instal·lació lavabo + moble Inve Bric Antracita. 220405mm: 198€
Subministrament i instal·lació 3 monocomandaments lavabo Grohe Sèrie Essence Crom: 216€

Subministrament i instal·lació 1 monocomandament termòstat dutxa Grohe 1000: 162€

Subministrament i instal·lació 2 barres dutxa Grohe Tempesta: 152€

Subministrament i instal·lació 1 monocomandament termòstat banyera Grohe 1000: 174€

Extracció de fums de cuina amb tub galvanitzat 150mm: 110€

TOTAL PRESSUPOST BRUT: 5209€

PRESSUPOSAT ELECTRICITAT SEGONS DESGLOSSAMENT:

Subministrament i instal·lació elèctrica segons normatiu habitatge incloent escomesa fins a 4m.l., 1 ICP 25A, 1 IGA, 1 sobretensions, 1 diferencial de 25A, 7 magneto tèrmics, desmuntatge caixa elèctrica actual, reinstal·lació caixa en paret, 14 halògens Zimar Crom mat 50W220V, 10 punts de llum, 3 downglights en cuina Zimar blanc o crom, 52 endolls, 18 interruptors i commutadors, 3 prens telèfon, 3 preses TV. Mecanismes Simon 82 color alumini: 4625€

TOTAL PRESSUPOST BRUT: 4625€

PRESSUPOST VARIS SEGONS DESGLOSSAMENT:


Regates (ajudes obra de paleta) per a electricitat, lampisteria, aire condicionat i fusteria: 570€
Subministrament i instal·lació 6 jocs de rosetes portes de pas Zeus crom: 300€

Subministrament i instal·lació 1 kit per a porta corredissa per exterior d’envà: 118€

TOTAL PRESSUPOST BRUT: 988€

PRESSUPOSAT CALEFACCIÓ SEGONS DESGLOSSAMENT:

Subministrament i instal·lació escalfador marca JUNKER 11L WRD 11-2G o Saunier Duval i modificació línia de gas: 576€

Subministrament i instal·lació basi para nou comptador de gas segons normativa: 108€
Butlletí blau de gas: 90€

TOTAL PRESSUPOST BRUT: 774€

PRESSUPOSAT SÒLS SEGONS DESGLOSSAMENT:

Subministrament i instal·lació 72,6m2 sòl laminat HDF Marca SKEMA K-1 20522089mm AC 4 antiestàtic. Color a triar. Inclou sòcols, platines, aïllant , juntes de dilatació i rebaixi de portes

TOTAL PRESSUPOST: 3195€

PRESSUPOSAT ALUMINI SEGONS DESGLOSSAMENT:

Subministrament i instal·lació finestra oscil·lobatent d’1 fulla en alumini blanc amb vidre aïllant  de glaçades 4-10-mat de la sèrie Stilo 50 amb folro corb de 4263 en cuina. 630*1470: 564€

Subministrament i instal·lació finestra oscil·lobatent d’1 fulla en alumini blanc amb vidre aïllant de glaçades 4-10-mat de la sèrie Stilo 50 amb folro corb de 4263 en bany 2. 630*1470:564€

Subministrament i instal·lació finestra oscil·lobatent d’1 fulla en alumini blanc amb vidre aïllant de glaçades 4-10-mat de la sèrie Stilo 50 amb folro corb de 4263 en bany 1. 720*1330: 565€

Subministrament i instal·lació finestra oscil·lobatent d’1 fulla en alumini blanc amb vidre aïllant de glaçades 4-10-mat de la sèrie Stilo 50 amb folro corb de 4263 en condícia. 530*830: 415€

Subministrament i instal·lació porta practicable de 2 fulles en alumini blanc amb vidre aïllant de glaçades 4-10-4 de la sèrie Stilo 50 amb folro corb de 4263 en habitació. 530830: 780€

Subministrament i instal·lació cristall temperat fix de 8mm amb perfilaria d’acer inox. de 8mm en dutxa. 7301800: 440€

Subministrament i instal·lació 18 vidres 4-6-4. 400*600: 660€

TOTAL PRESSUPOST BRUT: 3988€

5%DESCOMPTE: 3788€

PRESSUPOSAT PINTURA SEGONS DESGLOSSAMENT:

Treballs de pintura esmaltada en 3 balconeres, 3 finestres i 6 portes de pas (2capes+ emprimació): 1040€

TOTAL PRESSUPOST BRUT: 2320€

PRESSUPOSAT MOBILIARI CUINA (PREU ORIENTATIU SEGONS MODEL)

Subministrament i instal·lació 7,7 m lineals mobiliari cuina fòrmica color blanc lluentor (Inclou barra central). Mobles alts de 9033 i baixos de 8060. Interior de color blanc, cants de PVC, tiradors cromats i sòcol d’alumini. Preu segons pressupost

Mobiliari: 3741€

Només instal·lació fregadera inox Teka sota fogons BE 5040: 45€

(Material subministrat per client)

Aixeta Magnètic canella vertical: 152€

Subministrament i instal·lació sobri de Granit negre Zimbawe de 2cm grossor (4,2m.l.). Inclou instal·lació sòcols 51 laterals. Inclou barra de 7060cm: 980€
Subministrament i instal·lació campana BOSCH DWB063651 60CM BOX PLANA: 298€

Subministrament i instal·lació vitroceràmica d’inducció BOSCH PIM651R14I 3 ZONES 24CM: 390€

Subministrament i instal·lació forn BOSCH HBA21B451I INOX: 322€

Subministrament i instal·lació Microones BOSCH HMT72G650 INTEGRABLE INOX APERT. ESQUERRA : 290€

Subministrament i instal·lació rentavaixella encastat BOSCH SRV43I63EU de 45cm: 496€

Subministrament i instal·lació rentadora BOSCH WAE2008TEE A+: 446€

Subministrament i instal·lació frigorífic Bosch KGN36A78 COMBI INOX NF 18560 A+: 660€

 

 

TOTAL PRESSUPOST BRUT: 7820€

PRESSUPOSAT AIRE CONDICIONAT SEGONS DESGLOSSAMENT:

Subministrament i instal·lació aparell d’aire condicionat Mitsubishi per conductes FDUM 100VS Inverter 8600 Frigorías amb bomba de calor.

El compressor anirà instal·lat en el terrat.

La unitat interior anirà en fals sostre banyo.

El desguàs anirà connectat a baixant banyo.

S’inclouen reixetes d’impulsió i tornada de 3015 en acer inox. per donar servei a totes les estades de l’habitatge (també banys) excepte habitació 2. Conductes flexiver 150mm, canonades, subjeccions, amortidors i cablejat

 

 

TOTAL PRESSUPOST BRUT: 6100€

BASE IMPOSABLE: 47350€

IVA NO INCLÒS

SI TROBA UNA EMPRESA QUE LI DE AQUESTES QUALITATS A AQUEST PREU, LI RETORNEM LA DIFERÈNCIA

FORMA DE PAGAMENT

40% al començament de les obres

40% a la meitat de les obres

20% a la finalització de la mateixa

DURADA DE L’OBRA

Al començament de les obres serà l’11 d’Abril de 2011 i la finalització el 16 de Julio de 2011.

Per cada dia de retard en l’execució de l’obra a causa de A. BARCELONA REFORMES, S.L., aquesta indemnitzarà al client amb 150€/DIA

CONDICIONIS

AQUEST PRESSUPOST TÉ UNA VIGÈNCIA DE 15 DIES, EXPLICATS DES DE LA DATA DE LA SEVA EMISSIÓ
SERÀ OBJECTE DE PRESSUPOST APARTI TOTA PARTIDA, MATERIAL, MERCADERIA, O TREBALL NO CONTEMPLAT EN EL PRESENT, AIXÍ COM LA NETEJA FINAL, TOTA MODIFICACIÓ O AMPLIACIÓ QUE EL CLIENT SOL·LICITI I POSSIBLES IMPREVISTS QUE SORGEIXIN DURANT LA PRESTACIÓ DEL SERVEI. AQUEST IMPORT ES COBRARIA PER ENDAVANT.
A BARCELONA REFORMES DECLINA TOTA RESPONSABILITAT PER LES INCIDÈNCIES QUE ES PUGUIN OCASIONAR EN ELS TREBALLS OBJECTO D’AQUEST PRESSUPOST, EN ELS SEGÜENTS CASOS:
SEMPRE QUE S’HAGI INFORMAT Al CLIENT PRÈVIAMENT D’ALGUN POSSIBLE RISC I, Malgrat AIXÒ, HAGI DONAT LA SEVA CONFORMITAT.

A CONSEQÜÈNCIA DE DEFECTES O VICIS OCULTS DE LA CONSTRUCCIÓ D’ORIGEN.

SERÀ RESPONSABILITAT I PER COMPTE DEL CLIENT L’OBTENCIÓ DEL PERMÍS D’OBRA I UNS ALTRES DE CARÀCTER ESTATAL, AUTONÒMIC, LOCAL O DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS, QUE SIGUIN NECESSARIS. IGUALMENT S’OBLIGA Al COMPLIMENT DELS REQUISITS EXIGITS PER LA LEGISLACIÓ VIGENT RESPECTE A les INSTAL·LACIONS REALITZADES (GAS, ELECTRICITAT, Etc.)
SI EN EL TRANSCURS DE LES OBRES, ES PRODUÍS UNA PARALITZACIÓ DE LA MATEIXA PER CAUSES ALIENES A A. BARCELONA REFORMES (RETARDS EN LLIURAMENT DE MATERIALS PER COMPTE DEL CLIENT, FALTA DE PAGAMENT, ETC), EL COST D’AQUESTS RETARDS ES REPERCUTIRÀ Al CLIENT.
A BARCELONA REFORMES GARANTEIX PER UN PERÍODE DE 2 ANYS, EXPLICATS A partir de la DATA DE FINALITZACIÓ DEL SERVEI, LES OBRES I INSTAL·LACIONS REALITZADES, A més de les MERCADERIES QUE SIGUIN OBJECTE DE GARANTIA ESPECÍFICA.
AQUEST PRESSUPOST ANUL·LA I SUBSTITUEIX A QUALSEVOL UN ALTRE DE DATA ANTERIOR, EMÈS AMB EL MATEIX NOMBRE IDENTIFICATIU I PER Al MATEIX CLIENT.

  Nombre (requerido)

  Correo Electrónico (requerido)

  Teléfono de contacto (requerido)

  Asunto

  Su mensaje (requerido)

  Responsable: A. Barcelona Reformas s.l.. Finalidad: Responder las consultas. Legitimación: Por consentimiento del interesado. Destinatarios y encargados de tratamiento: No se ceden o comunican datos a terceros para prestar este servicio. El Titular ha contratado los servicios de alojamiento web a Los datos personales no se cederán a terceros, salvo en su caso, otras empresas de grupo para fines administrativos internos que actúa como encargado de tratamiento. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos. Información Adicional: Puede consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

  Related Images:

  About the author

  reformasbarcelona administrator