Category Archive Presupuestos

Pressuposat-Preu reforma integral pis 84 metres quadrats

this is index.php

PRESSUPOSTO PREU REFORMA PIS SEGONS DESGLOSSAMENT

PRESSUPOSAT DEMOLICIONS:

Desmuntatge de portes

Desmuntatge canonades

Desmuntatge cablejats antics

Desmuntatge sanitaris en banys

Desmuntatge mobles i armaris de cuina

Demolició de rajola en cuina i banys

Desmuntatge de finestres cuina i banys

Demolició d’envans de 4cm. 20m2

Demolició d’envans de 16cm. 12,5m2

Desmuntatge sòcols solc

Aixecament de sòl en tot l’habitatge

Desmuntatge prestatgeries d’obra habitació 3

Transport de material i retirada enderrocs a abocador municipal

TOTAL PRESSUPOST PREVI: 1702€

 

PRESSUPOSAT OBRA DE PALETA SEGONS DESGLOSSAMENT:

Formació de planxi de 40mm en sòl habitatge a força de malla electrosoldada B-500, ciment Gris Cem II, arlita i sorra de riu. 84m2 : 2052€

Formació d’envans a força de maó tipus maons de 4cm, assegut amb morter de ciment, i/p.p. aplomat, anivellació, trencaments, humitejat de peces, col·locació segons CTE/ DB-ES-F. i enguixat per ambdues cares. 2,94m2: 199€

Formació d’envans a força de maó tipus totxana de 14cm, assegut amb morter de ciment, i/p.p. aplomat, anivellació, trencaments, humitejat de peces, col·locació segons CTE/ DB-ES-F. i enguixat per 1 cara i arrebossat per l’altra: 150€

Subministrament i instal·lació biga IPN260 a 3 metres per reforç de mur de càrrega en saló: 624€

Subministrament i instal·lació biga IPN260 a 2,3 metres per reforç de mur de càrrega en cuina: 526€

Desmuntatge biga cuina per a nova ubicació. Inclou demolicions d’envans de 16cm i formació nous envans: 250€

Arrebossat parets banys i cuina per a enrajolat: 360€

Només instal·lació plaquetes 3060cm a determinar en parets zona lavabos. 52,9m2: 1852€

(Material subministrat per client)

Només instal·lació plaquetes solc hidràulic prèviament desmuntat en sòls zona lavabos. 9,08m2: 272€

Només instal·lació plaquetes 3060cm a determinar en parets zona cuina entre mobles alts i baixos. 5m2: 175€

(Material subministrat per client)

Només instal·lació plaquetes 3131cm a determinar en sòl terrassa. 5m2: 175€

(Material subministrat per client)

Massillat a plana amb guix i meca fino parets en tot l’habitatge (3 capes) prèvia imprimació de les mateixes amb una base de làtex. Posteriors treballs d’escatat per deixar les mateixes totalment preparades per pintar: 2280€

Subministrament i instal·lació sostre pladur placa 13mm, canals de 30 i TC,s en cuina, banys, condícia , passadís i vestidor. 22,85 m2: 914€

Subministrament i instal·lació trapa pladur per a aire condicionat fals sostre banyo. 12060cm: 188€

Subministrament i instal·lació 2 sobris granit negre Zimbawe per a lavabo en bany gran. 10058cm: 340€

Subministrament i instal·lació sostre Pacesa Tipus teixeixi. 4m2: 472€

TOTAL PRESSUPOST BRUT: 10829€

PRESSUPOSAT LAMPISTERIA SEGONS DESGLOSSAMENT:

Nova instal·lació de lampisteria encastada a força de tub Wisbo de 16mm des de clau de pas amb claus intermèdies en banys i desguassos en PVC per donar servei als sanitaris, fregadera, rentavaixelles, rentadora i aixeta aigua freda en terrassa: 1280€
Subministrament i instal·lació 3 WC´s encastats i suspesos Roca Element amb seient esmorteït, polsador WC Geberit Samba i cisterna WC Geberit Duofix per encastar en mur: 2080€

Subministrament i instal·lació plat de dutxa acrílic Extraplano Flight 12070cm: 376€

Solament instal·lació banyera subministrada per client: 246€

Subministrament i instal·lació 1 rentat Roca Diverta 47cm sobre fogons + sifó decoratiu per a banys: 140€

Instal·lació 1 moble rentat + sifó per a bany: 75€
(Material subministrat per client a la seva elecció)
Subministrament i instal·lació lavabo + moble Inve Bric Antracita. 220405mm: 198€
Subministrament i instal·lació 3 monocomandaments lavabo Grohe Sèrie Essence Crom: 216€

Subministrament i instal·lació 1 monocomandament termòstat dutxa Grohe 1000: 162€

Subministrament i instal·lació 2 barres dutxa Grohe Tempesta: 152€

Subministrament i instal·lació 1 monocomandament termòstat banyera Grohe 1000: 174€

Extracció de fums de cuina amb tub galvanitzat 150mm: 110€

TOTAL PRESSUPOST BRUT: 5209€

PRESSUPOSAT ELECTRICITAT SEGONS DESGLOSSAMENT:

Subministrament i instal·lació elèctrica segons normatiu habitatge incloent escomesa fins a 4m.l., 1 ICP 25A, 1 IGA, 1 sobretensions, 1 diferencial de 25A, 7 magneto tèrmics, desmuntatge caixa elèctrica actual, reinstal·lació caixa en paret, 14 halògens Zimar Crom mat 50W220V, 10 punts de llum, 3 downglights en cuina Zimar blanc o crom, 52 endolls, 18 interruptors i commutadors, 3 prens telèfon, 3 preses TV. Mecanismes Simon 82 color alumini: 4625€

TOTAL PRESSUPOST BRUT: 4625€

PRESSUPOST VARIS SEGONS DESGLOSSAMENT:


Regates (ajudes obra de paleta) per a electricitat, lampisteria, aire condicionat i fusteria: 570€
Subministrament i instal·lació 6 jocs de rosetes portes de pas Zeus crom: 300€

Subministrament i instal·lació 1 kit per a porta corredissa per exterior d’envà: 118€

TOTAL PRESSUPOST BRUT: 988€

PRESSUPOSAT CALEFACCIÓ SEGONS DESGLOSSAMENT:

Subministrament i instal·lació escalfador marca JUNKER 11L WRD 11-2G o Saunier Duval i modificació línia de gas: 576€

Subministrament i instal·lació basi para nou comptador de gas segons normativa: 108€
Butlletí blau de gas: 90€

TOTAL PRESSUPOST BRUT: 774€

PRESSUPOSAT SÒLS SEGONS DESGLOSSAMENT:

Subministrament i instal·lació 72,6m2 sòl laminat HDF Marca SKEMA K-1 20522089mm AC 4 antiestàtic. Color a triar. Inclou sòcols, platines, aïllant , juntes de dilatació i rebaixi de portes

TOTAL PRESSUPOST: 3195€

PRESSUPOSAT ALUMINI SEGONS DESGLOSSAMENT:

Subministrament i instal·lació finestra oscil·lobatent d’1 fulla en alumini blanc amb vidre aïllant  de glaçades 4-10-mat de la sèrie Stilo 50 amb folro corb de 4263 en cuina. 630*1470: 564€

Subministrament i instal·lació finestra oscil·lobatent d’1 fulla en alumini blanc amb vidre aïllant de glaçades 4-10-mat de la sèrie Stilo 50 amb folro corb de 4263 en bany 2. 630*1470:564€

Subministrament i instal·lació finestra oscil·lobatent d’1 fulla en alumini blanc amb vidre aïllant de glaçades 4-10-mat de la sèrie Stilo 50 amb folro corb de 4263 en bany 1. 720*1330: 565€

Subministrament i instal·lació finestra oscil·lobatent d’1 fulla en alumini blanc amb vidre aïllant de glaçades 4-10-mat de la sèrie Stilo 50 amb folro corb de 4263 en condícia. 530*830: 415€

Subministrament i instal·lació porta practicable de 2 fulles en alumini blanc amb vidre aïllant de glaçades 4-10-4 de la sèrie Stilo 50 amb folro corb de 4263 en habitació. 530830: 780€

Subministrament i instal·lació cristall temperat fix de 8mm amb perfilaria d’acer inox. de 8mm en dutxa. 7301800: 440€

Subministrament i instal·lació 18 vidres 4-6-4. 400*600: 660€

TOTAL PRESSUPOST BRUT: 3988€

5%DESCOMPTE: 3788€

PRESSUPOSAT PINTURA SEGONS DESGLOSSAMENT:

Treballs de pintura esmaltada en 3 balconeres, 3 finestres i 6 portes de pas (2capes+ emprimació): 1040€

TOTAL PRESSUPOST BRUT: 2320€

PRESSUPOSAT MOBILIARI CUINA (PREU ORIENTATIU SEGONS MODEL)

Subministrament i instal·lació 7,7 m lineals mobiliari cuina fòrmica color blanc lluentor (Inclou barra central). Mobles alts de 9033 i baixos de 8060. Interior de color blanc, cants de PVC, tiradors cromats i sòcol d’alumini. Preu segons pressupost

Mobiliari: 3741€

Només instal·lació fregadera inox Teka sota fogons BE 5040: 45€

(Material subministrat per client)

Aixeta Magnètic canella vertical: 152€

Subministrament i instal·lació sobri de Granit negre Zimbawe de 2cm grossor (4,2m.l.). Inclou instal·lació sòcols 51 laterals. Inclou barra de 7060cm: 980€
Subministrament i instal·lació campana BOSCH DWB063651 60CM BOX PLANA: 298€

Subministrament i instal·lació vitroceràmica d’inducció BOSCH PIM651R14I 3 ZONES 24CM: 390€

Subministrament i instal·lació forn BOSCH HBA21B451I INOX: 322€

Subministrament i instal·lació Microones BOSCH HMT72G650 INTEGRABLE INOX APERT. ESQUERRA : 290€

Subministrament i instal·lació rentavaixella encastat BOSCH SRV43I63EU de 45cm: 496€

Subministrament i instal·lació rentadora BOSCH WAE2008TEE A+: 446€

Subministrament i instal·lació frigorífic Bosch KGN36A78 COMBI INOX NF 18560 A+: 660€

 

 

TOTAL PRESSUPOST BRUT: 7820€

PRESSUPOSAT AIRE CONDICIONAT SEGONS DESGLOSSAMENT:

Subministrament i instal·lació aparell d’aire condicionat Mitsubishi per conductes FDUM 100VS Inverter 8600 Frigorías amb bomba de calor.

El compressor anirà instal·lat en el terrat.

La unitat interior anirà en fals sostre banyo.

El desguàs anirà connectat a baixant banyo.

S’inclouen reixetes d’impulsió i tornada de 3015 en acer inox. per donar servei a totes les estades de l’habitatge (també banys) excepte habitació 2. Conductes flexiver 150mm, canonades, subjeccions, amortidors i cablejat

 

 

TOTAL PRESSUPOST BRUT: 6100€

BASE IMPOSABLE: 47350€

IVA NO INCLÒS

SI TROBA UNA EMPRESA QUE LI DE AQUESTES QUALITATS A AQUEST PREU, LI RETORNEM LA DIFERÈNCIA

FORMA DE PAGAMENT

40% al començament de les obres

40% a la meitat de les obres

20% a la finalització de la mateixa

DURADA DE L’OBRA

Al començament de les obres serà l’11 d’Abril de 2011 i la finalització el 16 de Julio de 2011.

Per cada dia de retard en l’execució de l’obra a causa de A. BARCELONA REFORMES, S.L., aquesta indemnitzarà al client amb 150€/DIA

CONDICIONIS

AQUEST PRESSUPOST TÉ UNA VIGÈNCIA DE 15 DIES, EXPLICATS DES DE LA DATA DE LA SEVA EMISSIÓ
SERÀ OBJECTE DE PRESSUPOST APARTI TOTA PARTIDA, MATERIAL, MERCADERIA, O TREBALL NO CONTEMPLAT EN EL PRESENT, AIXÍ COM LA NETEJA FINAL, TOTA MODIFICACIÓ O AMPLIACIÓ QUE EL CLIENT SOL·LICITI I POSSIBLES IMPREVISTS QUE SORGEIXIN DURANT LA PRESTACIÓ DEL SERVEI. AQUEST IMPORT ES COBRARIA PER ENDAVANT.
A BARCELONA REFORMES DECLINA TOTA RESPONSABILITAT PER LES INCIDÈNCIES QUE ES PUGUIN OCASIONAR EN ELS TREBALLS OBJECTO D’AQUEST PRESSUPOST, EN ELS SEGÜENTS CASOS:
SEMPRE QUE S’HAGI INFORMAT Al CLIENT PRÈVIAMENT D’ALGUN POSSIBLE RISC I, Malgrat AIXÒ, HAGI DONAT LA SEVA CONFORMITAT.

A CONSEQÜÈNCIA DE DEFECTES O VICIS OCULTS DE LA CONSTRUCCIÓ D’ORIGEN.

SERÀ RESPONSABILITAT I PER COMPTE DEL CLIENT L’OBTENCIÓ DEL PERMÍS D’OBRA I UNS ALTRES DE CARÀCTER ESTATAL, AUTONÒMIC, LOCAL O DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS, QUE SIGUIN NECESSARIS. IGUALMENT S’OBLIGA Al COMPLIMENT DELS REQUISITS EXIGITS PER LA LEGISLACIÓ VIGENT RESPECTE A les INSTAL·LACIONS REALITZADES (GAS, ELECTRICITAT, Etc.)
SI EN EL TRANSCURS DE LES OBRES, ES PRODUÍS UNA PARALITZACIÓ DE LA MATEIXA PER CAUSES ALIENES A A. BARCELONA REFORMES (RETARDS EN LLIURAMENT DE MATERIALS PER COMPTE DEL CLIENT, FALTA DE PAGAMENT, ETC), EL COST D’AQUESTS RETARDS ES REPERCUTIRÀ Al CLIENT.
A BARCELONA REFORMES GARANTEIX PER UN PERÍODE DE 2 ANYS, EXPLICATS A partir de la DATA DE FINALITZACIÓ DEL SERVEI, LES OBRES I INSTAL·LACIONS REALITZADES, A més de les MERCADERIES QUE SIGUIN OBJECTE DE GARANTIA ESPECÍFICA.
AQUEST PRESSUPOST ANUL·LA I SUBSTITUEIX A QUALSEVOL UN ALTRE DE DATA ANTERIOR, EMÈS AMB EL MATEIX NOMBRE IDENTIFICATIU I PER Al MATEIX CLIENT.

  Nombre (requerido)

  Correo Electrónico (requerido)

  Teléfono de contacto (requerido)

  Asunto

  Su mensaje (requerido)

  Responsable: A. Barcelona Reformas s.l.. Finalidad: Responder las consultas. Legitimación: Por consentimiento del interesado. Destinatarios y encargados de tratamiento: No se ceden o comunican datos a terceros para prestar este servicio. El Titular ha contratado los servicios de alojamiento web a Los datos personales no se cederán a terceros, salvo en su caso, otras empresas de grupo para fines administrativos internos que actúa como encargado de tratamiento. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos. Información Adicional: Puede consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

  Related Images:

  Pressuposat-Preu reforma integral pis 78 metres quadrats

  this is index.php

  PRESUPUESTO PRECIO REFORMA PISO SEGÚN DESGLOSE

  PRESUPUESTO DEMOLICIONES:

  Protección de elementos comunes: ascensor, escalera, etc.

  Desmontaje de hojas de puerta interior de paso de carpintería de madera, galces, tapajuntas y herrajes, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

  Levantamiento de papel en toda la vivienda

  Desmontaje de red de instalación audiovisual bajo tubo protector; con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de cableado, tubos, mecanismos, cajas y demás accesorios superficiales (sin arrancar el tubo protector empotrado en el paramento), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de servicio.

  Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de cuadro general de mando y protección, cableado, tubos, luminarias mecanismos, cajas y demás accesorios superficiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de servicio.

  Desmontaje de cuadro eléctrico de superficie para dispositivos generales e individuales de mando y protección, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedores comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de servicio

  Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente/empotrada, desde la toma de cada aparato sanitario hasta el montante, con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de válvulas, fijaciones y demás accesorios superficiales, taponado de tuberías, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Se comprobará que la red de alimentación de agua está desconectada y fuera de servicio. Se comprobará que la instalación se encuentra completamente vacía

  Desmontaje de lavabos con pedestal, grifería y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los

  elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Se comprobará que la red de alimentación de agua está vacía y fuera de servicio

  Desmontaje de inodoros y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Se comprobará que la red de alimentación de agua está vacía y fuera de servicio.

  Desmontaje de duchas/bañeras de porcelana sanitaria, grifería y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Se comprobará que la red de alimentación de agua está vacía y fuera de servicio.

  Desmontaje de fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, grifería y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Se comprobará que la red de alimentación de agua está vacía y fuera de servicio.

  Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina y accesorios, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que puedan estar unidos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Se comprobará que se ha desmontado previamente la encimera, el fregadero y los electrodomésticos que pudieran formar parte del conjunto.

  Desmontaje de encimera, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Desmontaje manual de la encimera. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor

  Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado.

  Transporte de material y retirada escombros a vertedero municipal

  TOTAL PRESUPUESTO BRUTO: 1148€

  PRESUPUESTO REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS SEGÚN DESGLOSE:

  Enmasillado a llana con yeso y mecafino paredes en toda la vivienda previa imprimación de las mismas con una base de látex: 1800€

  Formación techo pladur con placa de 12mm con perfileria de 30 y perfil tipo TC colocado cada 40cm en cocina, baño y pasillo. 13m2: 494€

  Suministro y colocación de revestimiento con gres esmaltado + zócalo a juego, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), 30×60 cm a escoger por la Propiedad, recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de placas de yeso laminado; replanteo, cortes, cantoneras de aluminio, piezas especiales y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y

  limpieza final. Paredes baño y paredes cocina, suelo baño y suelo cocina. 49,6m2: 876€

   (Material suministrado 25€/m2)

  Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, mediante aplicación de una mano de fondo de resinas acrílicas en dispersión acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza: 226€
  Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos verticales interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, mediante aplicación de una mano de fondo de resinas acrílicas en dispersión acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza: 637€

  Formación plato ducha de obra en baño  a base de ladrillo tipo mahón de 4cm con impermeabilización chapa de protección y fibra de vidrio. Revestimiento a decidir por cliente. 133*70cm. 1un: 610€

  (Material suministrado enmallado 70€/m2)

  TOTAL PRESUPUESTO BRUTO: 6643€

   

  PRESUPUESTO CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS SEGÚN DESGLOSE:

  PRESUPUESTO CARPINTERIA A LUMINIO:
  Suministro e instalación 2 ventanas  de 1 hoja practicable de aluminio blanco de la Serie Stylo 50 con cristal 4-10-4 y con forro curvo de 42*63, persiana Monoblock de aluminio en habitaciones. 730*1230mm: 1106€

  Suministro e instalación estructura de aluminio blanco de la Serie Stilo con cristal 4-6-mate y con forro curvo de 42*63 compuesto de: ventana practicable y puerta practicable. 1230*2120mm: 805€

  PRESUPUESTO CARPINTERIA DE MADERA:

  Suministro e instalación 3 puertas blocks 70*204 Anzuri de madera lisa lacada en blanco maciza con premarco de pino en pared de 5 cm: 750€

   (Todas las puertas incluyen batientes, tapetas y manillería en cromo mate)

     

  Suministro e instalación 2 puertas blocks 70*204 Anzuri estilo japonés de 3 ó 4 vidrios lacada en blanco maciza con premarco de pino en pared de 5 cm: 640€

   (Todas las puertas incluyen batientes, tapetas y manillería en cromo mate)

   

  Suministro e instalación 2 hojas 70*204 Anzuri de madera lisa lacada en blanco maciza con premarco de pino en pared de5 cmpara corredera: 300€

   (Todas las puertas incluyen batientes, tapetas y manillería en cromo mate)

  Suministro e instalación 2 kits con guias tipo klein para puerta corredera: 180€

  TOTAL PRESUPUESTO BRUTO: 3781€

  PRESUPUESTO EVACUACIONES SEGÚN DESGLOSE:

  Suministro e instalación interior de evacuación para baño y cocina, realizada con tubo de PVC, serie B “ADEQUA” para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio): 210€

  TOTAL PRESUPUESTO BRUTO: 210€

  PRESUPUESTO GAS SEGÚN DESGLOSE:

  Suministro e instalación calentador marca JUNKER 11L WRD 11-2G o Saunier Duval y modificación línea de gas: 506€

   

  TOTAL PRESUPUESTO BRUTO: 506€                                                                                                                                                                         

  PRESUPUESTO ELECTRICIDAD SEGÚN DESGLOSE:

  Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior para vivienda, compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja empotrable de material aislante con puerta, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) en compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, 1 sobretensiones, 1 interruptor diferencial de25 A, 1 interruptor automático de10 A, 2 interruptores automáticos de16 A, 2 interruptores automáticos de20 A, 1 interruptor automático de25 A; CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G2,5 mm² y 5G6 mm², bajo tubo protector corrugado, con IP 547

  Se incluyen 48 enchufes, 15 interruptores y conmutadores, 1 toma teléfono, 5 tomas TV. Mecanismos Schneider Eunea Color Blanco: 3976€

   

  Suministro e instalación de luminaria de techo, de250 mmde diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-D de 18 W; con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, lacado, color blanco; reflector de aluminio de alta pureza y balasto magnético; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. Número de unidades previstas. 2un en cocina: 90€

  Suministro e instalación de luminaria  halógena Zimar Cromo mate 50W12V Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. Número de unidades previstas en baño y pasillo. 7un: 112€

  TOTAL PRESUPUESTO BRUTO: 4178€

  PRESUPUESTO FONTANERIA SEGÚN DESGLOSE:

  Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada bajo suelo, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de20 mmde diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y1,9 mmde espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio) : 255€

  Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para baño y cocina realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X) , p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo de PE-X. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio: 686€

  Suministro e instalación 1 W.C. Roca Dama Senso Compac: 322€

  Sólo instalación 1 lavabo + sifón para baño: 70€

  (Material suministrado por cliente a su elección)

  Suministro e instalación 1 monomando Grohe Essence cromo para lavabo: 96€

  Suministro e instalación 1 monomando termostático ducha Grohe 1000: 190€

  Suministro e instalación 1 barra ducha Grohe Tempesta: 78€

  TOTAL PRESUPUESTO BRUTO: 1697€

  PRESUPUESTO SUELOS SEGÚN DESGLOSE:

  Suministro e instalación 68,2m2 suelo laminado HDF Marca Quick Step Classic AC 4 antiestático. Color a elegir. Incluye zócalos lacado blanco o color madera, pletinas, aislante , juntas de dilatación y rebaje de puertas

  TOTAL PRESUPUESTO: 2728€

  PRESUPUESTO AYUDAS DE PALETERIA SEGÚN DESGLOSE:

  Ayudas y rozas para fontanería, electricidad, calefacción, telecomunicaciones, desagües y carpintería: 580€

  TOTAL PRESUPUESTO BRUTO: 580€

  PRESUPUESTO MOBILIARIO COCINA (PRECIO ORIENTATIVO SEGÚN MODELO)

  Suministro e instalación de mobiliario cocina AR plus (anti rallas) según planos. Muebles altos de 90*33 y bajos de 70*60. Interior de color blanco, cantos de PVC, tiradores cromados y zócalo de aluminio. Mobiliario: 3360€

  Fregadera inox Teka bajo encimera BE 50*40: 145€

  Grifo Grohe Eurostyle: 86€

  Suministro e instalación sobre de granito nacional de 2cm grosor. 3,8m.l. Incluye instalación zócalos 5*1 laterales y trasero: 836€

  Precio orientativo según modelo

  TOTAL PRESUPUESTO BRUTO: 4427€

   

  PRESUPUESTO ELECTRODOMÉSTICOS  SEGÚN DESGLOSE:

  Suministro e instalación campana CAMPANA BALAY 3BC-862P: 228€

  Suministro e instalación placa de cristal de gas Balay 3ETG394NP: 390€

  Suministro e instalación horno horno balay 3HB503XP INOX: 278€

  TOTAL PRESUPUESTO BRUTO: 896€

  PRESUPUESTO AIRE ACONDICIONADO SEGÚN DESGLOSE:

  Suministro e instalación aparato de aire acondicionado Hiyasu ASE12UIR Inverter 1*1 3270 Frigorías  con bomba de calor.

  El desagüe irá conectado a bajante baño.

  TOTAL PRESUPUESTO BRUTO: 878€

  TOTAL BASE IMPONIBLE: 27672€

  IVA NO INCLUIDO

  SI ENCUENTRA UNA EMPRESA QUE LE DE ESTAS CALIDADES A ESTE PRECIO, LE DEVOLVEMOS LA DIFERENCIA

   

  FORMA DE PAGO

  40% al inicio de las obras

  40% a la mitad de las obras

  20% a la finalización de la misma

  DURACIÓN DELA OBRA

  Se prevé un período de realización de la obra de 11 semanas.

  Por cada día de retraso en la ejecución de la obra debido a A. BARCELONA REFORMAS, S.L., ésta indemnizará al cliente con 150€/DÍA

  CONDICIONES

  • ESTE PRESUPUESTO TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS, CONTADOS DESDELA FECHA DESU EMISIÓN
  • SERÁ OBJETO DE PRESUPUESTO APARTE TODA PARTIDA, MATERIAL, MERCANCÍA, O TRABAJO NO CONTEMPLADO EN EL PRESENTE, ASÍ COMOLA LIMPIEZA FINAL, TODA MODIFICACIÓN O AMPLIACIÓN QUE EL CLIENTE SOLICITE Y POSIBLES IMPREVISTOS QUE SURJAN DURANTELA PRESTACIÓN DELSERVICIO.
  • A BARCELONA REFORMAS DECLINA TODA RESPONSABILIDAD POR LAS INCIDENCIAS QUE SE PUEDAN OCASIONAR EN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE PRESUPUESTO, EN LOS SIGUIENTES CASOS:

  -SIEMPRE QUE SE HAYA INFORMADO AL CLIENTE PREVIAMENTE DE ALGÚN POSIBLE RIESGO Y, A PESAR DE ELLO, HAYA DADO SU CONFORMIDAD.

  -A CONSECUENCIA DE DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DELA CONSTRUCCIÓN DEORIGEN.

  -A CONSECUENCIA DE ERRORES OCASIONADOS POR LA MALA GESTION EN LA DIRECCION DE OBRA DEL ARQUITECTO O APAREJADOR

  • SERÁ RESPONSABILIDAD Y POR CUENTA DEL CLIENTELA OBTENCIÓN DELPERMISO DE OBRA Y OTROS DE CARÁCTER ESTATAL, AUTONÓMICO, LOCAL O DELA COMUNIDAD DEPROPIETARIOS, QUE SEAN NECESARIOS. IGUALMENTE SE OBLIGA AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS PORLA LEGISLACIÓN VIGENTERESPECTO A LAS INSTALACIONES REALIZADAS (GAS, ELECTRICIDAD, ETC.)
  • SI EN EL TRANSCURSO DE LAS OBRAS, SE PRODUJESE UNA PARALIZACIÓN DELA MISMA PORCAUSAS AJENAS A A. BARCELONA REFORMAS (RETRASOS EN ENTREGA DE MATERIALES POR CUENTA DEL CLIENTE, FALTA DE PAGO, ETC), EL COSTE DE DICHOS RETRASOS SE REPERCUTIRÁ AL CLIENTE.
  • A BARCELONA REFORMAS GARANTIZA POR UN PERÍODO DE 2 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DELA FECHA DEFINALIZACIÓN DEL SERVICIO, LAS OBRAS E INSTALACIONES REALIZADAS, ADEMÁS DE LAS MERCANCÍAS QUE SEAN OBJETO DE GARANTÍA ESPECÍFICA.
  • ESTE PRESUPUESTO ANULA Y SUSTITUYE A CUALQUIER OTRO DE FECHA ANTERIOR, EMITIDO CON EL MISMO NÚMERO IDENTIFICATIVO Y PARA EL MISMO CLIENTE.

  A BARCELONA REFORMAS

   Nombre (requerido)

   Correo Electrónico (requerido)

   Teléfono de contacto (requerido)

   Asunto

   Su mensaje (requerido)

   Responsable: A. Barcelona Reformas s.l.. Finalidad: Responder las consultas. Legitimación: Por consentimiento del interesado. Destinatarios y encargados de tratamiento: No se ceden o comunican datos a terceros para prestar este servicio. El Titular ha contratado los servicios de alojamiento web a Los datos personales no se cederán a terceros, salvo en su caso, otras empresas de grupo para fines administrativos internos que actúa como encargado de tratamiento. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos. Información Adicional: Puede consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

   Related Images:

   Pressuposat-Preu reforma integral pis 57 metres quadrats

   this is index.php

   PRESUPUESTO PRECIO REFORMA PISO SEGÚN DESGLOSE

   PRESUPUESTO DEMOLICIONES:

   Desmontaje de puertas

   Desmontaje de ventanas

   Desmontaje tuberías

   Desmontaje cableados antiguos

   Desmontaje sanitarios en baño

   Desmontaje muebles y armarios de cocina

   Demolición de azulejado en cocina y baño

   Desmontaje zócalos cerámicos perimetrales

   Desmontaje 2 marcos pasillo

   Varios

   Transporte de material y retirada escombros a vertedero municipal

   TOTAL PRESUPUESTO PREVIO: 1186€

   PRESUPUESTO ALBAÑILERÍA SEGÚN DESGLOSE:

   Rebozado paredes baño y cocina: .360€

   Suministro e instalación plaquetas 30*60cm a determinar en paredes zona lavabo. 19m2: 1235€

   (Material suministrado 25€/m2)

   Suministro e instalación plaquetas a determinar en suelos zona lavabo. 2,5m2: 162€

   (Material suministrado 25€/m2)

   Suministro e instalación plaquetas 30*60cm a determinar en paredes zona cocina entre muebles altos y bajos. 4m2: 260€

    (Material suministrado 25€/m2)

   Suministro e instalación plaquetas a determinar en suelos zona cocina + zócalo a juego. 5m2: 310€

   Enmasillado a llana con yeso y mecafino paredes en cocina (3 capas) previa imprimación de las mismas con una base de látex.  Posteriores trabajos de lijado para dejar las mismas totalmente preparadas para pintar: 378€

   Suministro e instalación techo pladur placa 10mm, canales de 30 y TC,s en cocina y baño.7,5 m2: 285€

   Aristado con yeso 2 marcos pasillo por desmontaje de los mismos: 140€

   TOTAL PRESUPUESTO BRUTO: 3130€

   PRESUPUESTO FONTANERÍA SEGÚN DESGLOSE:

   Nueva instalación de fontanería empotrada a base de tubo Wisbo de 16mm desde llave de paso con llaves intermedias en baño y desagües PVC para dar servicio a los sanitarios, fregadera, termo y lavadora: 880€

   Suministro e instalación 1 W.C. Roca Dama Senso Compac: 322€

   (Material suministrado 208€)

   Instalación 1 lavado + sifón decorativo para baño: 75€

   (Material suministrado por cliente a su elección)

   Suministro e instalación plato de ducha acrílico Extraplano Flight 160*70cm : 376€

   Suministro e instalación 1 monomando lavabo Grohe  Serie Essence: 88€

   Suministro e instalación 1 monomando termostático ducha Grohe 1000: 162€

   Suministro e instalación 1 barra ducha Grohe Tempesta: 76€

   Suministro e instalación termo Ariston vertical Blue Eco100L en terraza: 392€

   TOTAL PRESUPUESTO BRUTO: 2371€

   PRESUPUESTO CARPINTERÍA SEGÚN DESGLOSE:

    

   Suministro e instalación 4 blocks 70*210 Artevi de madera hueca lacada blanco lisa con premarco de pino en pared de 5 cm: 1000€

   (Todas las puertas incluyen batientes, tapetas y manillería en cromo mate)

   Suministro e instalación 1 kit para puerta corredera por exterior de tabique: 118€

   Suministro e instalación 1 hoja 80*210 Artevi de madera hueca lacada blanco lisa con 4 cristales en acido mate para cocina: 216€

   (Todas las puertas incluyen batientes, tapetas y manillería en cromo mate)

   PRESUPUESTO ELECTRICIDAD SEGÚN DESGLOSE:

   Suministro e instalación eléctrica según normativa vivienda incluyendo cableado empotrado (4 líneas según cuadro eléctrico), 4 halógenos Zimar Cromo mate 12W220V en baño, 6 puntos de luz, 2 downglights en cocina Zimar blanco o cromo, 26 enchufes, 6 interruptores y conmutadores, 2 tomas teléfono, 2 tomas TV, 1 timbre. Mecanismos Scheneider serie UNICA color blanco: 1918€

   (Si el número de mecanismos variase, el coste se ajustaría)

   Suministro e instalación 5 radiadores de calor azul marca S&P o similar de 1250W/1000W/750W/750W/Toallero 350W. Reloj programable digital……1460€

   (Material suministrado 1310€)

   TOTAL PRESUPUESTO BRUTO: 3378€

   PRESUPUESTO VARIOS SEGÚN DESGLOSE:
   Regatas (ayudas albañilería) para electricidad, fontanería y carpintería……670€

   TOTAL PRESUPUESTO BRUTO: 670€

    

   PRESUPUESTO SUELOS SEGÚN DESGLOSE:

   Suministro e instalación 49,6m2 suelo laminado HDF Marca FINSA o QUICK STEP 8mm AC 4 antiestático 15 años de garantía. Color a elegir entre 35 modelos. Incluye zócalos, pletinas, aislante, juntas de dilatación y rebaje de puertas

   TOTAL PRESUPUESTO: 1824€

   PRESUPUESTO ALUMINIO SEGÚN DESGLOSE:

   Suministro e instalación  ventana practicable de 1 hoja en aluminio blanco con vidrio aislaglass 4-10-4 de la serie Stilo 50 con forro curvo de 42*63 en habitación. 650*1640: 387€

   Suministro e instalación ventana oscilobatiente de 1 hoja con vidrio aislaglass 4-10-mate de la serie Stilo 50 con forro curvo de 42*63 en baño. 650*1050mm: 455€

   Suministro e instalación puerta practicable de 2 hojas con vidrio aislaglass 4-10-4 de la serie A-70 con forro curvo de 42*63, persiana monobloc de aluminio en salón. 1250*2500mm: 1247€

   Suministro e instalación ventana practicable de 2 hojas con vidrio aislaglass 4-10-4 de la serie A-70 con forro curvo de 42*63, persiana monobloc de aluminio en habitación. 1220*1760mm: 977€

   Suministro e instalación puerta practicable de 1 hoja en aluminio blanco con vidrio aislaglass 4-10-4 de la serie Stilo 50 con forro curvo de 42*63 en habitación. 740*2300: 486€

   Suministro e instalación cristal templado de 8mm con perfilaría de acero inoxidable de 15mm en ducha. 55*185cm: 406€

   TOTAL PRESUPUESTO BRUTO: 3958€

   PRESUPUESTO PINTURA SEGÚN DESGLOSE:

   Trabajos de pintura plástica en paredes y techos vivienda (2capas+ imprimación): 860€

   TOTAL PRESUPUESTO BRUTO: 860€

   PRESUPUESTO MOBILIARIO COCINA (PRECIO ORIENTATIVO SEGÚN MODELO)

   Suministro e instalación 7 m lineales mobiliario cocina estratificado color a elegir entre varios modelos. Muebles altos de 88*33 y bajos de 70*60. Interior de color blanco, cantos de PVC, tiradores cromados y zócalo de aluminio.

   Mobiliario. Precio Orientativo:  3618€
   Fregadera inox Teka BE 50*40: 165€

   Grifo Grohe Eurostyle: 106€

   Suministro e instalación sobre de Silestone de 2cm grosor, modelo gris Expo,250 cm. lineales. Incluye instalación zócalos 5*1 laterales………..……..….750€

   Precio orientativo

   TOTAL PRESUPUESTO BRUTO: 4639€

    

   PRESUPUESTO AIRE ACONDICIONADO SEGÚN DESGLOSE:

   Suministro e instalación aparato de aire acondicionado HIYASU (2º marca de Fujitsu) ASE129U11iM Inverter 2*1 5292 Frigorías  con bomba de calor

   El compresor irá en terrado y los desagües conectados al bajante del baño

    

   TOTAL PRESUPUESTO BRUTO: 1568€

    

   BASE IMPONIBLE : 24918€

   IVA NO INCLUIDO

   SI ENCUENTRA UNA EMPRESA QUE LE DE ESTAS CALIDADES A ESTE PRECIO, LE DEVOLVEMOS LA DIFERENCIA

   FORMA DE PAGO

   40% al inicio de las obras

   40% a la mitad de las obras

   20% a la finalización de la misma

   DURACIÓN DE LA OBRA

   Se prevé un período de realización de la obra de 7 semanas.

   Por cada día de retraso en la ejecución de la obra debido a A. BARCELONA REFORMAS, S.L., ésta indemnizará al cliente con 150€/DÍA

    

   CONDICIONES

   • ESTE PRESUPUESTO TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS, CONTADOS DESDE LA FECHA DE SU EMISIÓN
   • SERÁ OBJETO DE PRESUPUESTO APARTE TODA PARTIDA, MATERIAL, MERCANCÍA, O TRABAJO NO CONTEMPLADO EN EL PRESENTE, ASÍ COMO LA LIMPIEZA FINAL, TODA MODIFICACIÓN O AMPLIACIÓN QUE EL CLIENTE SOLICITE Y POSIBLES IMPREVISTOS QUE SURJAN DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. ESTE IMPORTE SE COBRARÍA POR ADELANTADO.
   • A BARCELONA REFORMAS DECLINA TODA RESPONSABILIDAD POR LAS INCIDENCIAS QUE SE PUEDAN OCASIONAR EN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE PRESUPUESTO, EN LOS SIGUIENTES CASOS:

   -SIEMPRE QUE SE HAYA INFORMADO AL CLIENTE PREVIAMENTE DE ALGÚN POSIBLE RIESGO Y, A PESAR DE ELLO, HAYA DADO SU CONFORMIDAD.

   -A CONSECUENCIA DE DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE ORIGEN.

   • SERÁ RESPONSABILIDAD Y POR CUENTA DEL CLIENTE LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE OBRA Y OTROS DE CARÁCTER ESTATAL, AUTONÓMICO, LOCAL O DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS, QUE SEAN NECESARIOS. IGUALMENTE SE OBLIGA AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE RESPECTO A LAS INSTALACIONES REALIZADAS (GAS, ELECTRICIDAD, ETC.)
   • SI EN EL TRANSCURSO DE LAS OBRAS, SE PRODUJESE UNA PARALIZACIÓN DE LA MISMA POR CAUSAS AJENAS A A. BARCELONA REFORMAS (RETRASOS EN ENTREGA DE MATERIALES POR CUENTA DEL CLIENTE, FALTA DE PAGO, ETC), EL COSTE DE DICHOS RETRASOS SE REPERCUTIRÁ AL CLIENTE.
   • A BARCELONA REFORMAS GARANTIZA POR UN PERÍODO DE 2 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL SERVICIO, LAS OBRAS E INSTALACIONES REALIZADAS, ADEMÁS DE LAS MERCANCÍAS QUE SEAN OBJETO DE GARANTÍA ESPECÍFICA.
   • ESTE PRESUPUESTO ANULA Y SUSTITUYE A CUALQUIER OTRO DE FECHA ANTERIOR, EMITIDO CON EL MISMO NÚMERO IDENTIFICATIVO Y PARA EL MISMO CLIENTE.

   BARCELONA REFORMAS

    Nombre (requerido)

    Correo Electrónico (requerido)

    Teléfono de contacto (requerido)

    Asunto

    Su mensaje (requerido)

    Responsable: A. Barcelona Reformas s.l.. Finalidad: Responder las consultas. Legitimación: Por consentimiento del interesado. Destinatarios y encargados de tratamiento: No se ceden o comunican datos a terceros para prestar este servicio. El Titular ha contratado los servicios de alojamiento web a Los datos personales no se cederán a terceros, salvo en su caso, otras empresas de grupo para fines administrativos internos que actúa como encargado de tratamiento. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos. Información Adicional: Puede consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

    Related Images:

    Pressuposat-Preu reforma integral pis 62 metres quadrats

    this is index.php

    PRESUPUESTO REFORMA SEGÚN DESGLOSE

    PRESUPUESTO DEMOLICIONES SEGÚN DESGLOSE:

    Desmontaje muebles y armarios de cocina

    Desmontaje sanitarios en baños

    Desmontaje puertas cocina y baño

    Demolición de azulejado paredes en cocina, galería y baño

    Demolición de suelos en cocina y baño

    Desmontaje tuberías

    Desmontaje cableados antiguos

    Desmontaje de radiador baño

    Desmontaje techo altillo

    Levantamiento de papel en paredes habitación 1 y 2

    Transporte de material y retirada escombros a vertedero municipal

    TOTAL PRESUPUESTO PREVIO: 1380€

    PRESUPUESTO ALBAÑILERÍA SEGÚN DESGLOSE:

    Formación de tabiqueria a base de ladrillo tipo mahon de 4cm, sentado con mortero de cemento,  i/p.p. aplomado, nivelación, roturas, humedecido de piezas,  colocación según CTE/ DB-SE-F. y enyesado por ambas caras en zona puertas altillo cocina y baño. 1,68m2:  136€

    Rebozado paredes en baño , cocina y galería para alicatado o enyesado: 588€

    Suministro e instalación plaquetas 30*60cm a determinar en paredes zona baño. 19m2:  1235€

    (Material suministrado 25€/m2)

    Suministro e instalación plaquetas 30*60cm a determinar en suelos zona baño. 3m2: 195€

    (Material suministrado 25€/m2)

    Suministro e instalación plaquetas 30*60cm a determinar en suelos zona cocina y galería. 9m2+zócalo a juego: 648€

    (Material suministrado 25€/m2)

    Enmasillado a llana con yeso y mecafino paredes cocina (2 capas) previa imprimación de las mismas con una base de látex.  Posteriores trabajos de lijado para dejar las mismas totalmente preparadas para pintar. 24m2: 408€

    Enmasillado a llana con yeso y mecafino paredes interior altillo (2 capas) previa imprimación de las mismas con una base de látex.  Posteriores trabajos de lijado para dejar las mismas totalmente preparadas para pintar. 10m2: 170€

    Enmasillado a llana con mortero de cemento paredes galería preparadas para pintar. 11m2; 180€

    Suministro e instalación techo pladur placa 13mm, canales de 30 y TC,s en toda cocina y baño. 9,5 m2: 380€

    Suministro e instalación techo pladur placa 13mm, canales de 30 y TC,s en zona altillo. 4 m2: 160€

    Formación plato ducha de obra de 143*68cm a base de ladrillo tipo mahón de 4cm con impermeabilización chapa de protección y fibra de vidrio. Revestimiento a decidir por cliente: 640€

    (Material suministrado 70€/m2)

    TOTAL PRESUPUESTO BRUTO: 4740€

    PRESUPUESTO FONTANERÍA SEGÚN DESGLOSE:

    Nueva instalación de fontanería empotrada a base de tubo Wisbo de 16mm desde llave de paso con llaves intermedias en baño y cocina y desagües en PVC para dar servicio a los sanitarios, fregadera y lavavajillas : 780€

    Suministro e instalación 1 W.C. Roca Dama Senso Compac: .322€

    Instalación 1 lavado + sifón decorativo para baño: 75€

    (Material suministrado por cliente a su elección)

    Suministro e instalación 1 monomando lavabo Grohe  Serie Essence:  82€

    Suministro e instalación 1 monomando termostático ducha Grohe 1000……………………….……………………170€

    Suministro e instalación 1 barra ducha Grohe Tempesta……..……………….76€

    Extracción de humos de cocina con tubo galvanizado 150mm: 110€

    TOTAL PRESUPUESTO BRUTO: 1615€

    PRESUPUESTO CALEFACCIÓN SEGÚN DESGLOSE:
    Suministro e instalación 2 radiadores Lamborguini aluminio blanco de 8 y 5 elementos en cocina y salón a base de tubo de cobre de 15mm visto en salón y empotrado en cocina. Incluye nuevos grifos y purgadores en radiadores: 570€

    Suministro e instalación 1 toallero aluminio blanco 65*45 en baño a base de tubo de cobre de 15mm empotrado: 288€

    TOTAL PRESUPUESTO BRUTO: 858€

    PRESUPUESTO ELECTRICIDAD SEGÚN DESGLOSE:

    Suministro e instalación eléctrica empotrada con tubo corrugado por pared y falso techo incluyendo 2 magnetotérmicos para cocina de 25A para vitrocerámica, microondas y horno, y 16A para toma de enchufes, lavavajillas y frigorífico. Desmontaje caja eléctrica actual y redistribución del cuadro: 186€

    Suministro e instalación 7 halógenos Zimar Cromo mate 12W220V en baño y pasillo: 165€

    Suministro e instalación 2 downglights Zimar blanco o cromo 2*26W, 12 enchufes y 1 interruptor en cocina. Mecanismos Scheneider serie UNICA color blanco: 378€

    (Si el número de mecanismos variase, el coste se ajustaría)

    Suministro e instalación eléctrica empotrada con tubo corrugado por pared de 10 cajetines eléctricos para tomas de corriente. Instalación de los mismos: 200€

    (Mecanismos suministrador por cliente)

    Suministro e instalación extractor S&P Silent 100 CZ: 88€

    TOTAL PRESUPUESTO BRUTO: 1017€

    PRESUPUESTO VARIOS SEGÚN DESGLOSE:

    Regatas (ayudas albañilería) para electricidad, fontanería, calefacción a gas y carpintería: 180€
    Desmontaje 2 cristales en ventanal terraza. Suministro e instalación fijos de aluminio, Suministro e instalación 2 rejillas aluminio blanco 16*16 en terraza para ventilación: 112€

    TOTAL PRESUPUESTO BRUTO: 292€

    PRESUPUESTO CARPINTERÍA SEGÚN DESGLOSE:

    Suministro e instalación 1 hoja 70*210 Artevi de madera maciza en haya lisa con 4 cristales en acido mate para cocina: 286€

     (Todas las puertas incluyen batientes, tapetas y manillería en cromo mate)

    Suministro e instalación 1 kit para puerta corredera por exterior de tabique: 108€

     (Todas las puertas incluyen batientes, tapetas y manillería en cromo mate)

    Suministro e instalación juego de tapetas en haya para forrar marco puerta baño: 52€

    TOTAL PRESUPUESTO BRUTO: 446€

    PRESUPUESTO PINTURA SEGÚN DESGLOSE:

    Trabajos de pintura plástica en paredes y techos en toda la vivienda previo enmasillado de pequeños desperfectos con yeso mecafino (2capas+ imprimación): 880€
    TOTAL PRESUPUESTO BRUTO: 880€

    PRESUPUESTO MOBILIARIO COCINA (PRECIO ORIENTATIVO SEGÚN MODELO)

    Suministro e instalación 5,6 mlineales mobiliario cocina formica color a elegir. Muebles altos de 88*33 y bajos de 80*60. Interior de color blanco, tiradores cromados y zócalo de aluminio. Precio orientativo según modelo

    Mobiliario: 3031€

    Suministro e instalación fregadera inox Teka Bajo encimera BE 40*40: 135€

    Suministro e instalación fregadera inox Teka Bajo encimera BE 40*40: 135€

    Grifo Grohe Eurostyle: 82€

    Suministro e instalación sobre de Silestone de 2cm grosor, modelo Gris Expo, 250 cm*62cm. Incluye instalación zócalos 5*1 . Suministro e instalación frontal de Silestone de 1,2cm grosor, modelo Gris Expo, 250 cm*62cm: 1480€

    Precio orientativo

    Suministro e instalación sifón desagüe  cocina: 36€

    Instalación vitrocerámica, campana, lavavajillas, frigorífico, horno y microondas: 180€

    Electrodomésticos suministrados por cliente

    TOTAL PRESUPUESTO BRUTO: 4944€

    BASE IMPONIBLE  16172€

    IVA NO INCLUIDO

    SI ENCUENTRA UNA EMPRESA QUE LE DE ESTAS CALIDADES A ESTE PRECIO, LE DEVOLVEMOS LA DIFERENCIA

     

    FORMA DE PAGO

    40% al inicio de las obras

    40% a la mitad de las obras

    20% a la finalización de la misma

    DURACIÓN DE LA OBRA

    Se prevé un período de realización de la obra de 7 semanas.

    Por cada día de retraso en la ejecución de la obra debido a A. BARCELONA REFORMAS, S.L., ésta indemnizará al cliente con 150€/DÍA

     

    CONDICIONES

    • ESTE PRESUPUESTO TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS, CONTADOS DESDE LA FECHA DE SU EMISIÓN
    • SERÁ OBJETO DE PRESUPUESTO APARTE TODA PARTIDA, MATERIAL, MERCANCÍA, O TRABAJO NO CONTEMPLADO EN EL PRESENTE, ASÍ COMO LA LIMPIEZA FINAL, TODA MODIFICACIÓN O AMPLIACIÓN QUE EL CLIENTE SOLICITE Y POSIBLES IMPREVISTOS QUE SURJAN DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. ESTE IMPORTE SE COBRARÍA POR ADELANTADO.
    • A BARCELONA REFORMAS DECLINA TODA RESPONSABILIDAD POR LAS INCIDENCIAS QUE SE PUEDAN OCASIONAR EN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE PRESUPUESTO, EN LOS SIGUIENTES CASOS:

    -SIEMPRE QUE SE HAYA INFORMADO AL CLIENTE PREVIAMENTE DE ALGÚN POSIBLE RIESGO Y, A PESAR DE ELLO, HAYA DADO SU CONFORMIDAD.

    -A CONSECUENCIA DE DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE ORIGEN.

    • SERÁ RESPONSABILIDAD Y POR CUENTA DEL CLIENTE LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE OBRA Y OTROS DE CARÁCTER ESTATAL, AUTONÓMICO, LOCAL O DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS, QUE SEAN NECESARIOS. IGUALMENTE SE OBLIGA AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE RESPECTO A LAS INSTALACIONES REALIZADAS (GAS, ELECTRICIDAD, ETC.)
    • SI EN EL TRANSCURSO DE LAS OBRAS, SE PRODUJESE UNA PARALIZACIÓN DE LA MISMA POR CAUSAS AJENAS A A. BARCELONA REFORMAS (RETRASOS EN ENTREGA DE MATERIALES POR CUENTA DEL CLIENTE, FALTA DE PAGO, ETC), EL COSTE DE DICHOS RETRASOS SE REPERCUTIRÁ AL CLIENTE.
    • A BARCELONA REFORMAS GARANTIZA POR UN PERÍODO DE 2 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL SERVICIO, LAS OBRAS E INSTALACIONES REALIZADAS, ADEMÁS DE LAS MERCANCÍAS QUE SEAN OBJETO DE GARANTÍA ESPECÍFICA.
    • ESTE PRESUPUESTO ANULA Y SUSTITUYE A CUALQUIER OTRO DE FECHA ANTERIOR, EMITIDO CON EL MISMO NÚMERO IDENTIFICATIVO Y PARA EL MISMO CLIENTE.

    BARCELONA REFORMAS

     Nombre (requerido)

     Correo Electrónico (requerido)

     Teléfono de contacto (requerido)

     Asunto

     Su mensaje (requerido)

     Responsable: A. Barcelona Reformas s.l.. Finalidad: Responder las consultas. Legitimación: Por consentimiento del interesado. Destinatarios y encargados de tratamiento: No se ceden o comunican datos a terceros para prestar este servicio. El Titular ha contratado los servicios de alojamiento web a Los datos personales no se cederán a terceros, salvo en su caso, otras empresas de grupo para fines administrativos internos que actúa como encargado de tratamiento. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos. Información Adicional: Puede consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

     Related Images:

     Pressuposat reforma integral bany

     this is index.php

     PRESSUPOST REFORMA DE BANY:

     DEMOLICIONS

     Desmuntatge sanitaris

     Picat i aixecat sòls banyo

     Picat i aixecat parets banyo

     Transport de material i retirada d’enderrocs a abocador municipal

     Subtotal: 396€

     OBRA DE PALETA

     Subministrament i instal·lació plaquetes 30*60cm en parets banyo 16 m2: 960€

     (Material subministrat 25€/m2)

     Subministro i instal·lació plaquetes 30*60cm en sòl banyo 3m2: 180€

     (Material subministrat 25€/m2)

     Fregues lampista i electricista: 50€

     Formació plat dutxa d’obra de 173*70cm a força de maó tipus mahón de 4cm amb impermeabilització xapa de protecció i fibra de vidre. Revestiment a decidir per client. : 590€

     (Material subministrat 70€/m2)

     Subtotal: 1780€

     LAMPISTERIA

     Subministro i muntatge de canonada per a instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de polietilè reticulat (PE-X), de20 mmde diàmetre exterior, sèrie 5, PN=6 atm i1,9 mmde espessor. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l’obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió amb junta a pressió reforçada amb anell. Totalment muntada, conexionada i provada per l’empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei: 128€

     Subministro i muntatge d’instal·lació interior de lampisteria per a cambra de bany amb dotació para: vàter, lavabo senzill, dutxa, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per a la xarxa d’aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres necessaris per a cada punt de servei. Fins i tot claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament d’aigua, de polietilè reticulat (PE-X) , p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l’obra, derivació particular, accessoris de derivacions col·locats mitjançant unió amb junta a pressió reforçada amb anell de PE-X. Totalment muntada, conexionada i provada per l’empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei: 216€

     Subministro i instal·lació interior d’evacuació per a bany amb dotació para: vàter, lavabo senzill i dutxa, realitzada amb tub de PVC, seriï B “ADEQUA” per a la xarxa de desguassos que connecten l’evacuació dels aparells amb la baixant. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l’obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada, conexionada i provada per l’empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei: 80€

     Subministro i instal·lació WC Roca Mod. N: 310€

     Subministro i instal·lació conjunt Salgar Noja 800: 290€

     Subministro i instal·lació aixeta monocomandament lavabo marca Grohe Seriï Essence: 96€

     Subministro i instal·lació aixeta dutxa marca Grohe Seriï 1000: 188€

     Subministro i instal·lació escombri dutxa Grohe Tempesta: 72€

     Subtotal: 1165€

     ELECTRICITAT

     Subministro i instal·lació de xarxa elèctrica de distribució interior per a bany, sota tub protector flexible corrugado composta d’1 punt de llum para apliqui mirall, 1 endoll i 2 commutadors.

     Mecanismes Schneider Eunea Color Blanco: 116€

     Subministrament i instal·lació de lluminària halògena Zimar Crom mat 50W12V Fins i tot llums, accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment muntada, conexionada i comprovada. Nombre d’unitats previstes en bany 3un: 90€

     Subtotal: 206€

     PINTURA

     Formació de capa de pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre paraments horitzontals interiors de guix projectat o plaques de guix laminat, mitjançant aplicació d’una mà de fons de resines acríliques en dispersió aquosa com a fixador de superfície i dues mans d’acabat amb pintura plàstica en dispersió aquosa tipus II segons UNEIX 48243 (rendiment: 0,125 l/m² cada mà). Fins i tot p/p de preparació del suport mitjançant neteja: 50€

     Subtotal: 50€

     BASE IMPOSABLE……………………3887€

     I.V. A. 10% no inclòs

     Reial decret-Llei 20/2012 del 13 de Julio

      

     SI TROBA UNA EMPRESA QUE LI DE AQUESTES QUALITATS A AQUEST PREU, LI RETORNEM LA DIFERÈNCIA

     FORMA DE PAGAMENT

     40% a l’inici de les obres

     40% a la meitat de les obres

     20% a la finalització de la mateixa

     DURADA DE L’OBRA

     Es preveu un període de realització de l’obra de 10 dias. Per cada dia de retard en l’execució de l’obra a causa de A. BARCELONA REFORMES, S.L., aquesta indemnitzarà al client amb 150€/DIA

     CONDICIONIS

     AQUEST PRESSUPOST TÉ UNA VIGÈNCIA DE 15 DIES, EXPLICATS DES DE LA DATA DE LA SEVA EMISSIÓ
     SERÀ OBJECTE DE PRESSUPOST APARTI TOTA PARTIDA, MATERIAL, MERCADERIA, O TREBALL NO CONTEMPLAT EN EL PRESENT, AIXÍ COM LA NETEJA FINAL, TOTA MODIFICACIÓ O AMPLIACIÓ QUE EL CLIENT SOL·LICITI I POSSIBLES IMPREVISTS QUE SORGEIXIN DURANT LA PRESTACIÓ DEL SERVEI. AQUEST IMPORT ES COBRARIA PER ENDAVANT.
     A BARCELONA REFORMES DECLINA TOTA RESPONSABILITAT PER LES INCIDÈNCIES QUE ES PUGUIN OCASIONAR EN ELS TREBALLS OBJECTO D’AQUEST PRESSUPOST, EN ELS SEGÜENTS CASOS:
     SEMPRE QUE S’HAGI INFORMAT Al CLIENT PRÈVIAMENT D’ALGUN POSSIBLE RISC I, Malgrat AIXÒ, HAGI DONAT LA SEVA CONFORMITAT.

     A CONSEQÜÈNCIA DE DEFECTES O VICIS OCULTS DE LA CONSTRUCCIÓ D’ORIGEN.

     SERÀ RESPONSABILITAT I PER COMPTE DEL CLIENT L’OBTENCIÓ DEL PERMÍS D’OBRA I UNS ALTRES DE CARÀCTER ESTATAL, AUTONÒMIC, LOCAL O DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS, QUE SIGUIN NECESSARIS. IGUALMENT S’OBLIGA Al COMPLIMENT DELS REQUISITS EXIGITS PER LA LEGISLACIÓ VIGENT RESPECTE A les INSTAL·LACIONS REALITZADES (GAS, ELECTRICITAT, Etc.)
     SI EN EL TRANSCURS DE LES OBRES, ES PRODUÍS UNA PARALITZACIÓ DE LA MATEIXA PER CAUSES ALIENES A A. BARCELONA REFORMES (RETARDS EN LLIURAMENT DE MATERIALS PER COMPTE DEL CLIENT, FALTA DE PAGAMENT, ETC), EL COST D’AQUESTS RETARDS ES REPERCUTIRÀ Al CLIENT.
     A BARCELONA REFORMES GARANTEIX PER UN PERÍODE DE 2 ANYS, EXPLICATS A partir de la DATA DE FINALITZACIÓ DEL SERVEI, LES OBRES I INSTAL·LACIONS REALITZADES, A més de les MERCADERIES QUE SIGUIN OBJECTE DE GARANTIA ESPECÍFICA.
     AQUEST PRESSUPOST ANUL·LA I SUBSTITUEIX A QUALSEVOL UN ALTRE DE DATA ANTERIOR, EMÈS AMB EL MATEIX NOMBRE IDENTIFICATIU I PER Al MATEIX CLIENT.

     BARCELONA REFORMAS

      Nombre (requerido)

      Correo Electrónico (requerido)

      Teléfono de contacto (requerido)

      Asunto

      Su mensaje (requerido)

      Responsable: A. Barcelona Reformas s.l.. Finalidad: Responder las consultas. Legitimación: Por consentimiento del interesado. Destinatarios y encargados de tratamiento: No se ceden o comunican datos a terceros para prestar este servicio. El Titular ha contratado los servicios de alojamiento web a Los datos personales no se cederán a terceros, salvo en su caso, otras empresas de grupo para fines administrativos internos que actúa como encargado de tratamiento. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos. Información Adicional: Puede consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

      Related Images: